In februari 2008 begon Frederiek Lommen met een reisblog onder de titel ‘Ander Griekenland’. Deze blog had destijds tot doel de lezer een kijkje te bieden achter de bekende Griekse façade van zon, zee en strand. In die tijd schreef alleen een enkeling over hedendaags Griekenland en die artikelen waren meestal toeristisch van aard. Voor de hedendaagse Griekse maatschappij, de politiek en de economie was in Nederland nog weinig belangstelling. Haar idee was de lezer via deze blog een beeld te geven van die andere, onderbelichte aspecten van het land, vandaar de naam ‘Ander Griekenland’.

Zij schreef over de dorpen op het vasteland waar nooit een toerist komt, over de woeste gebergtes die meer dan 2000 meter hoog zijn, over de nomadische Vlachen en Sarakatsani die ieder voorjaar met hun kuddes de bergen in trekken en over de fantastische wijnen die sommige Griekse wijnhuizen produceren. Niet alleen de mooie aspecten van ‘het andere Griekenland’ kwamen aan bod. Zij verdiepte zich ook in de vernietigende branden die het land ieder jaar teisteren, de toestroom van illegale immigranten, de gigantische milieuverontreiniging, de bedreigde berenpopulatie en de situatie van de Roma.

Inmiddels is de wereld veranderd. Griekenland belandde in 2009 in een economische crisis en met name vanwege de enorme financiële steun van de trojka (de Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank) en de mogelijke gevolgen voor de Nederlandse belastingbetaler, groeide de interesse voor Griekenland. Een toegenomen aantal journalisten en bloggers schreef in de daarop volgende jaren over de politiek, cultuur en economie van Griekenland. Hiermee werd ‘het andere Griekenland’ beter belicht. Een enigszins wrang positief effect van de crisis. Ook Frederiek ging door met haar blog.

Kijk verder op www.andergriekenland.nl