In februari 2008 ben ik begonnen met een blog onder de titel ‘Ander Griekenland’. Deze blog had destijds tot doel de lezer een kijkje te bieden achter de bekende Griekse façade van zon, zee en strand. In die tijd schreef alleen een enkeling over hedendaags Griekenland en die artikelen waren meestal toeristisch van aard. Voor de hedendaagse Griekse maatschappij, de politiek en de economie was in Nederland nog weinig belangstelling. Mijn idee was de lezer via mijn blog een beeld te geven van die andere, onderbelichte aspecten van het land, vandaar de naam ‘Ander Griekenland’.

Ik schreef over de dorpen op het vasteland waar nooit een toerist komt, over de woeste gebergtes die meer dan 2000 meter hoog zijn, over de nomadische Vlachen en Sarakatsani die ieder voorjaar met hun kuddes de bergen in trekken en over de fantastische wijnen die sommige Griekse wijnhuizen produceren. Niet alleen de mooie aspecten van ‘het andere Griekenland’ kwamen aan bod. Ik verdiepte me ook in de vernietigende branden die het land ieder jaar teisteren, de toestroom van illegale immigranten, de gigantische milieuverontreiniging, de bedreigde berenpopulatie en de situatie van de Roma.

Inmiddels is de wereld veranderd. Griekenland belandde in een economische crisis en met name vanwege de enorme financiële steun van de trojka (de Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank) en de mogelijke gevolgen voor de Nederlandse belastingbetaler, groeide de interesse voor Griekenland. Een toegenomen aantal journalisten en bloggers schrijft sindsdien over de politiek, cultuur en economie van Griekenland. Hiermee is ‘het andere’ beter belicht. Een enigszins wrang positief effect van de crisis. Ook ik ging door met mijn blog. Kijk verder op www.andergriekenland.nl